- تبصره 1 : مشخصات شخصی را صحیح وارد کنید. (پیشوند و پسوند نام خانوادگی به صورت کامل وارد شود)
- تبصره 2 : معدل کل دیپلم متوسطه بصورت دقیق نوشته شود . در صورت تناقص، عدم پذیرش بعهده متقاضی می باشد.
- تبصره 3 : حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم از کلیه رشته ها می باشد .
نام   نام خانوادگی   نام پدر  
شماره شناسنامه   سری و سریال شناسنامه     /   سال تولد 13
جنسیت دین
دانش آموخته رشته تحصیلی یا شاخه تحصیلی
مدت حضور داوطلبانه در جبهه (ماه ) فقط برای داوطلبان استفاده از سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران ، وزارت ، جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سهمیه رزمندگان
بنیاد شهید و امور ایثارگران
کد 12 رقمی پیگیری مخصوص متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  
کد نظام وظیفه
از اتباع خارجی
کد ملی     کد پستی     تلفن ثابت  
تلفن همراه     استان شهر
آدرس  
سال اخذ دیپلم
وضعیت اشتغال
کد اشتغال (برای داوطلبان شاغل) معدل کل دیپلم اعشار صحیح
کد دیپلم (برای داوطلبان فنی و حرفه ای نظام جدید و قدیم ، کاردانش)
گروه آموزشی
کد زیر گروه آموزشی (برای داوطلبان شاغل)
کد رشته محل های انتخابی بر اساس اولویت علاقه
اولویت 1 اولویت 2 اولویت 3 اولویت 4 اولویت 5
اولویت 6 اولویت 7 اولویت 8 اولویت 9 1اولویت 0
اولویت 11 اولویت 12 اولویت 13 اولویت 14 اولویت 15
اولویت 16 اولویت 17 اولویت 18 اولویت 19 اولویت 20
اولویت 21 اولویت 22 اولویت 23 اولویت 24 اولویت 25
اولویت 26 اولویت 27 اولویت 28 اولویت 29 اولویت 30
کد استان محل اقامت پست الکترونیک  
- تبصره : کد اشتغال 199 می باشد.
- تبصره : از بین رشته های کارشناسی زیر بر اساس اولویت علاقه حداقل 2 رشته را انتخاب کنید . که به دلیل محدودیت پذیرش احتمال قبولی شما را افزایش دهد.
1- کارشناسی حرفه ای گریم آرایش و پیرایش مو 2 - کارشناسی حرفه ای گریم چهره پردازی

هزینه ثبت نام 200000 ریال می باشد.